ІV Міжнародна науково-технічна Internet-конференція

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІV Міжнародній науково-технічній Internet-конференції, присвяченій актуальним проблемам керування складними об’єктами та підготовки фахівців з автоматизації виробництва і використання інформаційних технологій, яка буде проводитись 22-23 листопада 2017 р. у Національному університеті харчових технологій (НУХТ).

До участі у конференції запрошуються вчені, інженери, фахівці, експерти, бізнесмени, аспіранти, студенти.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ – БЕЗКОШТОВНА.

Важливі дати:

 Подача заявок та тез доповідей

для опублікування                                           13.11.17 р.

Робота конференції                                         22-23.11.17 р.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

  • Ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі автоматизації різних об’єктів (технологічних, організаційно-технічних тощо), принципами побудови інформаційних систем керування, розробки ефективних структур ієрархічних інтегрованих систем.
  • Аналіз методів та способів керування різними об’єктами на основі комп’ютерних систем та технологій, а також створення комп’ютерно-інтегрованих технологій і виробництв.
  • Аналіз можливостей використання методів сучасної теорії керування та комп’ютерних технологій в навчальному процесі.
  • Апробація результатів досліджень.
  • Вільний обмін думками через публікацію відповідних наукових матеріалів.

ПРОБЛЕМАТИКА

  1. Автоматизація процесів керування технологічними процесами та комплексами.
  2. Інтелектуальні системи керування та аналізу даних.
  3. Інтегровані автоматизовані системи керування.
  4. Інформаційні системи керування у виробництві та освіті.
Інформаційне повідомлення

Новини конференцій

ІV Міжнародна науково-технічна Internet-конференція

Актуальні проблеми автоматизації та управління

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації