Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі
XV Міжнарoдної науково-технічної конференції молодих вчених і спеціалістів
“Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”,

що відбудеться у Кременчуці 12-13 квітня 2018 року

Головною метою науково-технічної конференції є виявлення обдарованої молоді, стимулювання розвитку
студентської наукової роботи, безпосереднє спілкування молодих учених вищої школи,
ознайомлення з новими розробками у відповідних галузях науки і техніки.

Тематичні напрями роботи конференції:

– електромеханічні системи;
– діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження;
– методи моделювання та оптимізації;
– енергетика та енергетичні системи;
– автоматизація;
– електричні машини та апарати;
– інновації в освіті та виробництві;
– проблеми вищої школи;
– комп’ютерні технології в освіті та виробництві;
– лабораторне обладнання.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Контрольні дати:
з 01.12.2017 р. реєстрація на офіційному сайті конференції – http://esmo.kdu.edu.ua;
до 15.02.2018 р. подання матеріалів в електронному виді;
20.03.2018 р. повідомлення про рекомендацію до друку поданих матеріалів програмним комітетом конференції;
до 01.04.2018 р. сплата організаційного внеску у розмірі 50 гривень за публікацію, вартість збірника матеріалів – окрема оплата 150 грн (вартість вказано без урахування банківської комісії).

I Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми автоматики та приладобудування»

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі I Міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми автоматики та приладобудування», яка відбудеться 7-8 грудня 2017 року в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут».

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1. Автоматика та управління в технічних системах (керівник секції – д.т.н., проф. Качанов П.О.; секретар секції – Лунін Д.О., email: lunindenis77@mail.ru )

 • математичні моделі об’єктів керування з розподіленими параметрами;
 • моделювання динамічних систем управлення;
 • алгоритми кодування та стиснення інформації;
 • цифрова обробка сигналів та зображень.

Секція 2. Медичні та біологічні прилади і системи (керівник секції – д.т.н., проф. Кіпенський А.В.; секретар секції – к.т.н., доц. Куліченко В.В., email: kulichenko.viacheslav@gmail.com)

 • проблеми забезпечення лікувально-профілак-тичних установ медичною технікою;
 • проблеми побудови медико-діагностичних, фізіотерапевтичних і хірургічних приладів і систем;
 • методи і засоби діагностування і вимірювання медико-біологічних параметрів;
 • телеметричні прилади і системи біомедичного призначення.

Секція 3. Прилади і методи контроля та визначення складу речовин (керівник секції – д.т.н., проф. Сучков Г.М.; секретар секції – Хорошайло І.Г., email: vestnik-hpi@mail.ru )

 • сучасні методи і прилади дефектоскопії, товщинометрії та визначення фізико-механічних характеристик матеріалів.

Секція 4. Інформаційно-вимірювальні технології і системи (керівник секції – д.т.н., проф. Кондрашов С.І.; секретар секції – Дроздова Т.В., email: drozdova.tv@ukr.net )

 • підвищення точності та подовження експлуатаційного ресурсу вимірювальних перетворювачів засобами бездемонтажного тестового контролю;
 • розробка методів метрологічного забезпечення систем контролю якості виробів та метрологічних процесів;
 • технічна діагностика та неруйнівний контроль якості матеріалів.

Секція 5.  Проблеми та перспективи розвитку сфер технічного регулювання, стандартизації, сертифікації та менеджменту якості (керівник секції – д.т.н., проф. Гоц Н.Є.; секретар секції – Тверитникова О.Є.; email: tveekhpi@ukr.net )

 • стандартизація, сертифікація в наукових дослідженнях і промисловості
 • тенденції розвитку системи технічного регулювання в Україні та світі;
 • сучасні підходи в оцінюванні, забезпеченні та менеджменті якості продукції, послуг і персоналу.

Секція 6. Електромагнітні процеси у електричних та електронних приладах (керівник секції – д.т.н., с.н.с. Резинкіна М.М.; секретар секції – Лавриненко О.В. email: lavrinol2004@gmail.com )

 • математичне та фізичне моделювання електромагнітних впливів на об’єкти;
 • електромагнітна стійкість та сумісність електронних та радіоелектронних засобів;
 • засоби екранування електромагнітних завад;
 • радіотехнічні та електронні пристрої;
 • поширення радіохвиль в середовищах та системах.
Завантажити інформаційне повідомлення

ІV Міжнародна науково-технічна Internet-конференція

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІV Міжнародній науково-технічній Internet-конференції, присвяченій актуальним проблемам керування складними об’єктами та підготовки фахівців з автоматизації виробництва і використання інформаційних технологій, яка буде проводитись 22-23 листопада 2017 р. у Національному університеті харчових технологій (НУХТ).

До участі у конференції запрошуються вчені, інженери, фахівці, експерти, бізнесмени, аспіранти, студенти.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ – БЕЗКОШТОВНА.

Важливі дати:

 Подача заявок та тез доповідей

для опублікування                                           13.11.17 р.

Робота конференції                                         22-23.11.17 р.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі автоматизації різних об’єктів (технологічних, організаційно-технічних тощо), принципами побудови інформаційних систем керування, розробки ефективних структур ієрархічних інтегрованих систем.
 • Аналіз методів та способів керування різними об’єктами на основі комп’ютерних систем та технологій, а також створення комп’ютерно-інтегрованих технологій і виробництв.
 • Аналіз можливостей використання методів сучасної теорії керування та комп’ютерних технологій в навчальному процесі.
 • Апробація результатів досліджень.
 • Вільний обмін думками через публікацію відповідних наукових матеріалів.

ПРОБЛЕМАТИКА

 1. Автоматизація процесів керування технологічними процесами та комплексами.
 2. Інтелектуальні системи керування та аналізу даних.
 3. Інтегровані автоматизовані системи керування.
 4. Інформаційні системи керування у виробництві та освіті.
Інформаційне повідомлення

Новини конференцій

ІV Міжнародна науково-технічна Internet-конференція

Актуальні проблеми автоматизації та управління

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації

I Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми автоматики та приладобудування»

I Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми автоматики та приладобудування»

Матеріали ІХ науково-практичної конференції студентів та аспірантів “Погляд у майбутнє приладобудування” за 2017 рік

Програма конференції 2017

Матеріали конференції 2017