I Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми автоматики та приладобудування»

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі I Міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми автоматики та приладобудування», яка відбудеться 7-8 грудня 2017 року в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут».

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1. Автоматика та управління в технічних системах (керівник секції – д.т.н., проф. Качанов П.О.; секретар секції – Лунін Д.О., email: lunindenis77@mail.ru )

 • математичні моделі об’єктів керування з розподіленими параметрами;
 • моделювання динамічних систем управлення;
 • алгоритми кодування та стиснення інформації;
 • цифрова обробка сигналів та зображень.

Секція 2. Медичні та біологічні прилади і системи (керівник секції – д.т.н., проф. Кіпенський А.В.; секретар секції – к.т.н., доц. Куліченко В.В., email: kulichenko.viacheslav@gmail.com)

 • проблеми забезпечення лікувально-профілак-тичних установ медичною технікою;
 • проблеми побудови медико-діагностичних, фізіотерапевтичних і хірургічних приладів і систем;
 • методи і засоби діагностування і вимірювання медико-біологічних параметрів;
 • телеметричні прилади і системи біомедичного призначення.

Секція 3. Прилади і методи контроля та визначення складу речовин (керівник секції – д.т.н., проф. Сучков Г.М.; секретар секції – Хорошайло І.Г., email: vestnik-hpi@mail.ru )

 • сучасні методи і прилади дефектоскопії, товщинометрії та визначення фізико-механічних характеристик матеріалів.

Секція 4. Інформаційно-вимірювальні технології і системи (керівник секції – д.т.н., проф. Кондрашов С.І.; секретар секції – Дроздова Т.В., email: drozdova.tv@ukr.net )

 • підвищення точності та подовження експлуатаційного ресурсу вимірювальних перетворювачів засобами бездемонтажного тестового контролю;
 • розробка методів метрологічного забезпечення систем контролю якості виробів та метрологічних процесів;
 • технічна діагностика та неруйнівний контроль якості матеріалів.

Секція 5.  Проблеми та перспективи розвитку сфер технічного регулювання, стандартизації, сертифікації та менеджменту якості (керівник секції – д.т.н., проф. Гоц Н.Є.; секретар секції – Тверитникова О.Є.; email: tveekhpi@ukr.net )

 • стандартизація, сертифікація в наукових дослідженнях і промисловості
 • тенденції розвитку системи технічного регулювання в Україні та світі;
 • сучасні підходи в оцінюванні, забезпеченні та менеджменті якості продукції, послуг і персоналу.

Секція 6. Електромагнітні процеси у електричних та електронних приладах (керівник секції – д.т.н., с.н.с. Резинкіна М.М.; секретар секції – Лавриненко О.В. email: lavrinol2004@gmail.com )

 • математичне та фізичне моделювання електромагнітних впливів на об’єкти;
 • електромагнітна стійкість та сумісність електронних та радіоелектронних засобів;
 • засоби екранування електромагнітних завад;
 • радіотехнічні та електронні пристрої;
 • поширення радіохвиль в середовищах та системах.
Завантажити інформаційне повідомлення

International Conference on Nanotechnology: Ideas, Innovations and Initiatives-2017

December 06-08 2017, Indian Institute of Technology (IIT) Roorkee, India

“An Excellent Opportunity to Meet International Colleagues and Build Network”

Greetings!!

Good day and warm wishes from ICN:3I-2017.

On behalf of the organizing committee, I am glad to invite you to be a speaker and submit an abstract for ICN:3I-2017 (http://www.iitr.ac.in/ icn3i2017/ ), the premier International Conference on Nanotechnology: Ideas, Innovations & Initiatives, which is going to be held at Indian Institute of Technology (IIT) Roorkee, India from December 06-08, 2017.

ICN:3I-2017 will be a perfect platform for all participants to exchange the latest and advanced research with other specialists and scholars in this field.

Selected papers will be published after a peer-review in a special issue of “ Materials Today: Proceedings (Elsevier)”

Conference Themes (but not limited to):
· Synthesis and characterizations of advanced nano-materials
· Crystal structure and structure-property relationships of advanced materials
· Nano-materials for rubber, polymer and metal matrix composites
· Nano-materials for energy and environment
· Nanomaterials for bio-nanotechnology
· Emerging trends in nano-electronics
· Sensors and actuators
· Computational nanotechnology
· Micro and nano-machining
· Frontiers in nanomaterials and its diverse applications
We are trying our best to make this conference a memorable international event through providing you a smooth platform for sharing knowledge and ideas, have some good collaborations for new innovations or perhaps an invention. Further, the place of this international event (Roorkee) is one of the beautiful cities of Uttarakhand which is designated as a land of sublime natural beauty and serene spirituality.

The guidelines for abstract submission are available on http://www.iitr.ac.in/icn3i2017/callforpapers.html

Kindly visit the ICN:3I-2017 conference web site ( http://www.iitr.ac.in/icn3i2017/index.html ) for more details and conference updates.

Please take your time to explore the website for more details, check on important dates, and keep yourself up to date on recent changes.

Key Dates:

Last date of abstract submission : September 15, 2017
Notification for acceptance of abstracts : September 30, 2017
Last date of Registration : October 30, 2017
Announcement of the final program : November 25, 2017
Conference commences : December 06, 2017

Інформаційне повідомлення

 

4-я Міжнародна наукова конференція ВИМІРЮВАННЯ, КОНТРОЛЬ ТА ДІАГНОСТИКА В ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ

Перше інформаційне повідомлення та вимоги до матеріалів

Вінниця, 31 жовтня -2 листопада 2017 року

Організатори конференції

 • Міністерство освіти і науки України
 • Вінницький національний технічний університет (ВНТУ)
 • Академія метрології України
 • Новий університет Лісабону
 • Державне підприємство Науково-дослідний інститут “Система”
 • Державне підприємство “Вінницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”
 • Учбово-науковий центр «Паллада»

Конференція присвячена пам’яті завідувача кафедри метрології та промислової автоматики ВНТУ, доктора технічних наук, професора Володимира Поджаренко. Метою конференції є висвітлення наукових досягнень провідних вчених України та світу в галузі вимірювання, контролю та діагностики в технічних системах, а також їх застосування на промислових підприємствах України.

Напрямки роботи конференції:

 • Теоретичні основи вимірювань, контролю та технічної діагностики.
 • Первинні вимірювальні перетворювачі та сенсори.
 • Прилади та методи контролю речовин, матеріалів та виробів.
 • Математичне моделювання процесів в засобах вимірювання, контролю та діагностики.
 • Інформаційно-вимірювальні системи, біотехнічні та медичні прилади і системи.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Тези доповідей будуть опубліковані до початку роботи конференції.

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ
Голова

Грабко В.В., ректор Вінницького національного технічного університету

Заступник голови

Володарський Є.Т., Україна, Київ, Академія метрології України

Стадник Б.І., Україна, Київ, Академія метрології України

Кучерук В.Ю., Україна, Вінниця

Члени комітету:

Tadeusz Skubis, PolandSilesian University of Technology

Waldemar Wojcik, Poland, Lublin University of Technology

Valentina Vassilenko, Portugal, Universidade NOVA de Lisboa

Zygmunt Lech Warsza, Poland, Industrial Research Institute of Automation and Measurements

Астахов А.С., Україна, Вінниця

Бісікало О.В., Україна, Вінниця

Васілевський О.М., Україна, Вінниця

Большаков В.Б., Україна, Харків

Дубовой В.М., Україна, Вінниця

Квєтний Р.Н., Україна, Вінниця

Косач Н.І., Україна, Харків

Кошева Л.О., Україна, Київ

Кулаков П.І., Україна, Вінниця

Кухарчук В.В., Україна, Вінниця

Микийчук М.М., Україна, Львів

Мокін Б.І., Україна, Вінниця

Мокін В.Б., Україна, Вінниця

Паракуда В.В., Україна, Львів

Петрук В.Г., Україна, Вінниця

Осадчук О.В., Україна, Вінниця

Хакімов О.Ш., Узбекистан, Ташкент

ОРГКОМІТЕТ

Голова Павлов С.В., проректор з наукової роботи

ВАЖЛИВІ ДАТИ

Подання тез та заявок                                                                                            до 30 вересня

Повідомлення про включення до програми конференції                                   до 15 жовтня

Оплата реєстраційних внесків                                                                              до 20 жовтня

Початок реєстрації                                                                                                 30 жовтня о 9:00

Відкриття конференції                                                                                           31 жовтня

Тези доповідей будуть опубліковані на сайті конференції до початку роботи конференції та у вигляді збірника праць. Матеріали доповідей, виголошені на конференції та рекомендовані до публікації, будуть опубліковані (після коригування та за додаткову оплату відповідно вимог журналу) у «Вісник ВПІ» (IndexCopernicus), «Метрологія та прилади» (IndexCopernicus) та «Proceeding of SPIE» (SCOPUS) відповідно до їх вимог.

Перше інформаційне повідомлення
First announsment

First announsment

[згорнути]

I Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми автоматики та приладобудування»

I Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми автоматики та приладобудування»

Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні»

Матеріали конференції за 2017 рік

Матеріали конференції за 2015 рік

Матеріали конференції за 2014 рік

Матеріали конференції за 2013 рік

Матеріали конференції за 2010 рік

Збірник конференції за 2009 рік

Матеріали ІХ науково-практичної конференції студентів та аспірантів “Погляд у майбутнє приладобудування” за 2017 рік

Програма конференції 2017

Матеріали конференції 2017