Правила прийому 2018

– Умови прийому до вищих навчальних закладів в 2018 році

– Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2018 році

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО

Для вступу в 2018р. також приймаються сертифікати ЗНО за 2016 та 2017 роки, крім  оцінок  з  англійської,  французької,  німецької  та  іспанської  мов, результати яких приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.

Адреса Приймальної комісії:

м. Київ, вул. Політехнічна, 14 (корпус 16), кімн. 157
Телефон: (+380 44) 204-96-45, 204-96-46
Email: pk@kpi.ua

Офіційний сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Перелік спеціальностей та спеціалізацій на приладобудівному факультеті

Набір студентів на 1 курс у 2018 році проводиться на спеціальності (розподіл за спеціалізаціями буде проведено окремо).

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітня програма: Комп’ютерно-інтегровані системи та технологіїприладобудування

Спеціалізації:

 • Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів – опис
 • Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів – опис
 • Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування – опис
 • Комп’ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики – опис
 • Комп’ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології – опис
 • Комп’ютерно-інтегровані медичні системи – опис

Спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Освітня програма: Інформаційно-вимірювальні системи та технології в приладобудуванні

Спеціалізації:

 • Інформаційні та вимірювальні технології в приладобудуванні – опис
 • Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки – опис
 • Фотоніка та оптоінформатика – опис

Освітня програма: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціалізації:

 • Метрологія та вимірювальна техніка – опис
 • Інформаційні вимірювальні технології та системи – опис