Атестація

Атестація успішності студентів протягом 1-го семестру відбудеться:
І атестація – з 15 по 26 жовтня
ІІ атестація – з 3 по 14 грудня

В цьому семестрі атестація буде проводитися в електронному вигляді за допомогою системи “Кампус”. Результати будуть роздруковані працівниками деканату та надані старостам для підписання у викладачів.

Після внесення даних викладачами (орієнтовно 19.05) система “Кампус” буде закрита для виставлення атестацій, внести зміни чи виправлення буде не можливо!

Положення про проведення семестрового контролю та атестації студентів

Перелік спеціальностей та спеціалізацій на приладобудівному факультеті

Набір студентів на 1 курс у 2018 році проводиться на спеціальності (розподіл за освітніми програмами буде проведено окремо).

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітні програми:

  • Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів – опис
  • Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів – опис
  • Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування – опис
  • Комп’ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики – опис
  • Комп’ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології – опис

Спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Освітні програми:

  • Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки – опис
  • Інформаційно-вимірювальні системи та технології в приладобудуванні – опис
  • Метрологія та вимірювальна техніка – опис
  • Інформаційні вимірювальні технології та системи – опис