Рейтингові списки вступників на індивідуальні програми підготовки бакалавра

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп^ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування

 

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Медичні прилади та системи

 

Результати складання комплексного фахового випробування

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп^ютерно-інтегровані технології виробництва приладів

Комп^ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології
Комп^ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики
Комп^ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування
Комп^ютерно-інтегровані технології приладів точної механіки
Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Інформаційні технології та вимірювальні системи точної механіки
Інформаційно-вимірювальні технології екологічного моніторингу
Медичні прилади та системи
Фотоніка та оптоінформатика

Положення про надання грифу “Рекомендовано Вченою радою приладобудівного факультету”

Положення про надання грифу «Рекомендовано вченою радою приладобудівного факультету» [Текст] / Уклад.: М. В. Філіппова, М. О. Маркін. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 27 с.

Детальніше

Положення про проведення семестрового контролю та атестації студентів

Положення про проведення семестрового контролю та атестації студентів [Текст] / Уклад. В. П. Головенкін, С. В. Мельниченко – К. : НТУУ «КПІ», 2016. – 20 с.
Детальніше

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітнього ступеню магістра

Перелік спеціальностей та вступних випробувань

Вартість навчання українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб – контракт

Вартість навчання

Вручення дипломів

Урочисте вручення дипломів про вищу освіту випускникам 2017 року відбудеться 13 липня о 16:00 в залі засідань Вченої Ради КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО.