| | Вісник НТУУ "КПІ" серія Приладобудування | |

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут"

ВІСНИК

Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Наукове видання
Заснований в 1970 р.


УДК 621
     Засновник – Національний технічний університет Украіни “Київський політехнічний інститут”
     Свідоцтво про державну реєстрацію – серія КВ № 8371, 29 січня 2004 року.
     Науково-технічний часопис містить результати наукових та практичних досліджень в царині проблем створення засад сучасного приладобудування широкого спектра застосування, технологічних процесів прецизійної обробки матеріалів, інтелектуалізації виробництва.
     Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців приладобудівної промисловості, студентів старших курсів з фаху приладобудування.
     Редакційна колегія: Тимчик Г.С., гол.ред., проф., д-р техн.наук, Колобродов В.Г., заст. гол. ред., проф., д-р техн.наук, Бублик Г.Ф., проф., д-р техн.наук, Безвесільна О.М., проф., д-р техн.наук, Румбешта В.О., проф., д-р техн.наук, Гераїмчук М.Д., проф., д-р техн.наук, Глоба Л.С., проф., д-р техн.наук, Остаф'єв В.О., проф., д-р техн.наук, Маєвський С.М., проф., д-р техн.наук, Микитенко В.І., ст.наук.співр., канд.техн.наук, Клочко Т.Р., ст.наук.співр., канд.техн.наук (відп. редактор), Шиша Т.О. (відп. секретар).
     Адреса редакційної колегії: 03056, Київ-56, пр. Перемоги, 37, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, приладобудівний факультет, 1720.
     Сайт журналу: http://visnykpb.kpi.ua/
     Тел. (044) 204 86 02.

2006

Випуск №31

Випуск №32

2007

Випуск №33

Випуск №34

2008

Випуск №35

Випуск №36

2009

Випуск №37

Випуск №38

2010

Випуск №39

Випуск №40

2011

Випуск №41

Випуск №42

2012

Випуск №43

Випуск №44

2013

Випуск №45

Випуск №46

2014

Випуск №47

Випуск №48

2015

Випуск №49

Випуск №50

2016

Випуск №51

03056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37.
© НТУУ “КПІ”, 2016