| | Інформація для викладачів | |

БНТУ

Інформація для викладачів:
ПОЛОЖЕННЯ
про надання грифу «Рекомендовано вченою радою приладобудівного факультету»

     Рекомендовано вченою радою приладобудівного факультету (протокол № 1/16 від 25.01.2016 р.)

Положення надано разом з бланками для редугування в MS Word


ПОЛОЖЕННЯ
про методичну комісію факультету (інституту)

БНТУ

     Ухвалено Методичною радою НТУУ «КПІ» (від 24.12.2015 р.)

     Методична комісія факультету/інституту:
– здійснює планування, організацію і контроль науково-методичної та навчально-методичної роботи на факультеті/інституті, включаючи координацію і контроль цієї роботи на кафедрах;
– вивчає, узагальнює і впроваджує на факультеті/інституті передовий досвід методичної роботи інших факультетів/інститутів і кафедр університету та ВНЗ;
– узагальнює і поширює передовий досвід роботи викладачів факульте- ту/інституту, сприяє удосконаленню педагогічної майстерності НПП;
– впроваджує рішення Методичної ради університету;
– організує проведення факультетських/інститутських науково-методичних конференцій та міжкафедральних методичних семінарів;
– розглядає рукописи методичних розробок, конспектів лекцій тощо і надає відповідні грифи на видання.

Завантажити


Методичні матеріали
щодо організації діяльності
науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ»


КОНЦЕПЦІЯ
Державної цільової науково-технічної програми розвитку прогресивних
технологій, нових матеріалів та технологічного обладнання для
машинобудування на 2011-2015 роки
Завантажити


    Корисна інформація щодо рейтингу викладачів:


Інноваційна програма
наукового парку "Київська політехніка"
на 2007 — 2011 роки
Завантажити