| | Новини та анонси конференцій | |

ПОЛОЖЕННЯ
про надання грифу «Рекомендовано вченою радою приладобудівного факультету»

БНТУ

     Рекомендовано вченою радою приладобудівного факультету (протокол № 1/16 від 25.01.2016 р.)

    Положення призначено для викладачів – укладачів та авторів навчальних, методичних та навчально-методичних видань приладобудівного факультету НТУУ «КПІ». У положенні розкриваються принципи офіційного визнання відповідності навчальних видань та електронних освітніх ресурсів вимогам стандартів та основні вимоги до таких рукописів.
Процедура надання відповідного грифа – офіційне визнання відповідності навчальних видань та електронних освітніх ресурсів вимогам стандартів освіти, стандартів освіти НТУУ «КПІ», навчальних планів і програм, інших нормативних документів, що регламентують зміст освіти. Присвоєння грифа означає, що рукопис навчального видання, електронний освітній ресурс відповідає встановленим вимогам, зокрема, змісту програми навчальної дисципліни, її обсягу, має належне технічне оформлення.

Завантажити Положення (pdf)

Бланки для редугування в MS Word:
Приклади оформлення бібліографічних записів (Додаток А)
Висновок відповідального редактора (Додаток Б)
Довідка про авторів/укладачів (Додаток В)
Обґрунтування доцільності видання (Додаток Г)
Рецензія (Додаток Д)
Відповідь на зауваження рецензента (Додаток Е)
Зразок оформлення титульного аркуша (Додаток Ж)
Зразок оформлення звороту титульного аркуша (Додаток З)


Головна