| | Новини та анонси конференцій | |

ПОЛОЖЕННЯ
про методичну комісію факультету (інституту)

БНТУ

     Ухвалено Методичною радою НТУУ «КПІ» (від 24.12.2015 р.)

     Методична комісія факультету/інституту:
– здійснює планування, організацію і контроль науково-методичної та навчально-методичної роботи на факультеті/інституті, включаючи координацію і контроль цієї роботи на кафедрах;
– вивчає, узагальнює і впроваджує на факультеті/інституті передовий досвід методичної роботи інших факультетів/інститутів і кафедр університету та ВНЗ;
– узагальнює і поширює передовий досвід роботи викладачів факульте- ту/інституту, сприяє удосконаленню педагогічної майстерності НПП;
– впроваджує рішення Методичної ради університету;
– організує проведення факультетських/інститутських науково-методичних конференцій та міжкафедральних методичних семінарів;
– розглядає рукописи методичних розробок, конспектів лекцій тощо і надає відповідні грифи на видання.

Завантажити


Головна