| | Життя факультету (ПБФ) | |

Атестація!

з 18 по 21 квітня 2017р. проводиться атестація студентів

        Нагадуємо:

- Студент не допускається до семестрового контролю з певної дисципліни, якщо він має незадовільні атестації з дисципліни та до початку семестрового контролю з цієї дисципліни не отримав позитивну оцінку з контрольних заходів атестації.

control
- Студент підлягає відрахуванню з університету до початку екзаменаційної сесії за невиконання навчального плану протягом семестру в разі отримання ним "незадовільно" або "не атестовано" (без поважної причини) по обох атестаціях з трьох і більше навчальних дисциплін у поточному семестрі.

- Обов'язковою умовою задовільної атестації є відсутність на час атестації заборгованостей з лабораторних робіт (комп'ютерного практикуму), зарахування семестрового індивідуального завдання (реферату, домашньої контрольної роботи, розрахункової роботи, розрахунково-графічної роботи, курсового проекту (роботи) тощо). Якщо термін здачі семестрового індивідуального завдання ще не закінчився, то умовою задовільної атестації є відставання від графіка виконання роботи не більше трьох тижнів.

Див.:
- Положення про проведення атестації студентів та семестрового контролю;
- Положення про проведення семестрового контролю та атестації студентів.


Повернутись