| | АСПІРАНТУРА (ПБФ) | |

Прийом документів
на конкурс до аспірантури у 2016 році

відбудеться з 08 серпня по 26 серпня 2016 року
з 10:00 до 12:00 та з 14:00 до 17:00 (кімн. 247, корп. 1)

За розкладом вступники на ПБФ подають документи 08 серпня*.

Примітка! З метою оптимізації витрат часу на прийом документів та організацію вступних випробувань кандидатам до 08.08.16 р. необхідно зареєструватися шляхом надання на електронну адресу відділу аспірантури та докторантури (aspirantura@kpi.ua) реєстраційної інформації у форматі MS Exsel за зразком, що надається (завантажити)

* - Якщо у призначений для Вашого факультета день Ви не готові подати документи, у реєстраційній інформації можливо вказати зручну для Вас дату і прийти у обраний день з 08.08.16 р. по 26.08.16 р.
Особи, які подають документи за вищезазначеним графіком, обслуговуються першочергово.
Особи, що не пройшли реєстрацію, приймаються в останню чергу.


Перелік документів , що подаються для вступу до аспірантури:
 • заява про прийом до аспірантури подається на ім'я проректора з наукової роботи (за зразком відділу аспірантури);
 • анкета (бланк, зразок)+ фото 4х6 (1шт., приклеїти);
 • копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації), завірена відділом кадрів за місцем роботи або навчання, та копія додатку до нього;
 • копія трудової книжки (у разі її наявності, завіряється відділом кадрів за місцем роботи);
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету, інституту про рекомендацію до аспірантури (подають тільки випускники поточного року, що рекомендовані вченими радами факультетів, інститутів до вступу до аспірантури; всі інші абітурієнти – не подають по цій позиції нічого);
 • дослідницька пропозиція вступника з візою зав. кафедри та письмовим висновком наукового керівника;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки (а також ксерокопії 2-3 публікацій) з відгуком наукового керівника. У списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах;
 • ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • ксерокопія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією);
 • паспорт та диплом (оригінали) подаються особисто;
 • 30 аркушів паперу (формат А4);
 • 2 конверта з маркою;
 • реєстраційна інформація в форматі MS Excel (завантажити зразок) надсилається електронною поштою на адресу aspirantura@kpi.ua).

Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та прийняття вченою радою Університету рішення про визнання його диплома.

Прийом документів від осіб, які вступають на основі ступеня магістра (спеціаліста) проводяться з 08.08.2016р. по 26.08.2016р.

Вступні випробування для осіб, які вступають на основі ступеня магістра (спеціаліста) проводяться з 29.08.2016р. по 09.09.2016р.

Рейтинговий список вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) оголошується не пізніше 15 вересня 2016р.


Сайт відділу аспірантури та докторантури
Головна