| | Життя факультету (ПБФ) | |

Бондар Павло Михайлович

     16 квітня 2016 р. пішов з життя Бондар Павло Михайлович, кандидат технічних наук, доцент кафедри приладів орієнтації і навігації.

Бондар Павло Михайлович закінчив Київський політехнічний інститут у 1965  році. Трудовий шлях в Київському політехнічному інституті він розпочав як молодий спеціаліст у 1965 році на посаді асистента, з 01.11.1970 – аспірант кафедри, у 1973 – 1974 роках працював на посаді старшого інженера, з вересня 1974 року – асистент, а з вересня 1977 року – доцент кафедри. У період з  березня 2003 року до червня 2006 року – виконувач обов’язків завідувача кафедри приладів і систем орієнтації та навігації, з вересня 2006 року працював на посаді професора, а з 2008 року – на посаді  доцента.
Викладацьку діяльність Павло Михайлович поєднував з науково-дослідною роботою, був відомим в Україні вченим в галузі систем орієнтації і навігації, якому належать наукові дослідження, пов'язані з розробкою систем визначення азимутів орієнтирних напрямків та інтегрованих систем визначення курсу спеціального призначення. Він був науковим керівником та відповідальним виконавцем найважливіших НДР по розробці цих систем. Наукові досягнення полягають в вирішенні складних наукових та практичних проблем розвитку теорії систем орієнтації, побудованих на основі осциляторних та хвильових гіроскопів.
 Павло Михайлович – автор понад 90 наукових та методичних розробок, навчальних посібників та підручників.
З 1978 р.  по 1996 р. виконував обов’язки заступника та відповідального секретаря приймальної комісії НТУУ «КПІ», з 1989 р. по 1991 р. -  представник базового вузу в філіалах університету. Багато уваги приділяв організації та методичному забезпеченню роботи приймальної комісії НТУУ «КПІ».
Під час своєї трудової діяльності на кафедрі маючи велику працездатність, досвід наукової та викладацької діяльності, він зробив значний внесок у розвиток кафедри та приладобудівного факультету. За багаторічну сумлінну працю Бондар П.М. нагороджений медаллю «За трудовую доблесть», Знаком Мінвузу СРСР «За отличные успехи в работе», Почесною Грамотою МОН України. У 2003 році Бондарю Павлу Михайловичу присвоєно почесне звання «Заслужений викладач НТУУ «КПІ».
За час роботи на кафедрі читав лекції по дисциплінам: «Вимірювальні перетворювачі, прилади і системи», «Системи орієнтації і стабілізації», «Вступ до фаху», «Проектування приладів і систем», «Теорія гіроскопів», керував курсовим та дипломним проектуванням студентів та науковою роботою аспірантів. Для кожного студента кафедра він знаходив потрібні слова та пояснення доволі складних фізичних явищ, його лекції відзначались високим науково-методичним рівнем, вмінням зосередити увагу студентів на головних положеннях матеріалу.
Бондар П.М. – великий професіонал в  інженерній освіті, вимогливий до себе, завжди готовий допомогти колегам і студентам. Свої знання та великий досвід передавав колегам по кафедрі. Практичні всі нинішні викладачі кафедри приладів і систем орієнтації і навігації – його учні. Його внесок у становлення та розвиток кафедри важко переоцінити.
Ми всі – колектив кафедри і студенти сумуємо з приводу цієї великої утрати, висловлюємо співчуття рідним та близьким Павла Михайловича, усім, хто знав цю неординарну Людину.
Світла пам’ять про нашого вчителя та колегу Бондаря Павла Михайловича назавжди збережеться в наших серцях.

Прощання відбудеться 18 квітня о 14:00 в 1 корпусі НТУУ «КПІ» у вестибюлі енергокрила.

Колектив кафедри приладів і систем орієнтації і навігації.


Повернутись