| | Інформація для абітурієнтів | |

ПРОГРАМИ додаткового випробування

для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальностей
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
по спеціалізаціям
«Комп'ютерно-інтегровані технології виробництва приладів»
«Медичні прилади і системи»
«Комп'ютерно-інтегровані технології приладів точної механіки»
«Інформаційні технології та вимірювальні системи точної механіки»
«Комп'ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування»
«Інформаційно-вимірювальні технології екологічного моніторингу»
«Комп'ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики»
завантажити

для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальностей
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
по спеціалізаціям
«Фотоніка та оптоінформатика»
«Комп'ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології»
завантажитиАбітурієнту