| | Інформація для абітурієнтів | |

ПРОГРАМИ комплексного фахового випробування
для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра
по спеціальностях

Код та назва спеціальності/спеціалізації підготовки магістра

Файл

151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

Комп'ютерно-інтегровані технології виробництва приладів

завантажити (.pdf)

Комп'ютерно-інтегровані технології приладів точної механіки

завантажити (.pdf)

Комп'ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування

завантажити (.pdf)

Комп'ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики

завантажити (.pdf)

Комп'ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології

завантажити (.pdf)

152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Інформаційно-вимірювальні технології екологічного моніторингу

завантажити (.pdf)

Інформаційні технології та вимірювальні системи точної механіки

завантажити (.pdf)

Медичні прилади і системи

завантажити (.pdf)

Фотоніка та оптоінформатика

завантажити (.pdf)Абітурієнту