| | Новини та анонси конференцій | |

7-ма Міжнародна наукова конференція
«Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації»
21-22 квітня 2016р., м. Кам'янець-Подільський


БНТУ      Запрошуємо до участі у роботі 7-ї міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації», яка відбудеться 21-22 квітня 2016 р. в Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Тематика конференції
     1.      моделювання і прогнозування динамічних та стохастичних процесів;
     2.      моделювання та оптимізація керованих процесів;
     3.      системний аналіз і прийняття рішень;
     4.      математичне та комп'ютерне моделювання у прикладних задачах;
     5.      моделі складних процесів; системи рівнянь із частинними похідними;
     6.      питання оптимізації обчислень;
     7.      інформаційні технології в освіті.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Матеріали конференції будуть опубліковані у збірниках наукових праць, які входять до переліку фахових видань ВАК України: «Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки» та «Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки» і в окремому Збірнику наукових праць «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації». Вартість публікації — 30 грн./сторінку у форматі А5.
Заявки на участь у конференції приймаються до 25 березня 2016 року.
Прийом тез доповідей завершується 25 березня 2016 року, а статей 21 квітня 2016 р.
Особам, що бажають взяти участь у роботі конференції, потрібно зареєструватися за адресою http://optima.kpnu.km.ua.
Оргвнесок за участь у конференції становить 250 грн.


Список конференцій