| | Вісник НТУУ "КПІ" - Випуск №51 | |

Тихан М. О. Експериментальні дослідження характеристик тензорезистивних сенсорів тиску нестаціонарних процесів
детальніше (стор. 5-11)

Головач С.В. Результати застосування методу алгоритмічної компенсації температурних дрейфів вимірювальних каналів тривісного акселерометра
детальніше (стор. 12-18)

Борейко А.В., Чередниченко К.В., Бондар П.М. Використання пружних механичних зв'язків для підвищення вібростійкості мікромеханічних гіроскопів
детальніше (стор. 19-22)

Лазарев Ю.Ф., Сандий А.А. Синтез и исследование точности алгоритмов бисо на основе уравнения Пуассона
детальніше (стор. 22-29)

Артюхина Н.К. Модель аберрационного параметрического алгоритма расчета анастигмата с двойным зеркалом
детальніше (стор. 30-34)

Колобродов В.Г., Луцюк М.М., Балінський Є.Г. Визначення оптимальної фази та мінімальної сприймаючої різниці температур
детальніше (стор. 34-37)

Півторак Д.О. Розробка просторово-частотної моделі процесу формування зображення комбінованим способом
детальніше (стор. 37-41)

Сокуренко В. М., Буйлов І. С. Застосування адаптивного методу диференційної еволюції коші для розрахунку об'єктивів
детальніше (стор. 41-47)

Михеенко Л.А., Бахаревич А.А. Метрологический анализ широкодиапазонного спектрокомпаратора
детальнее (стор. 47-51)

Галаган Р.М., Богдан Г.А. Аналіз похибок вимірювання швидкості розповсюдження ультразвукової хвилі в багатофазних порошкових матеріалах. частина 2: вплив інструментальної та методичної похибок
детальніше (стор. 52-57)

Лисенко Ю.Ю., Дугін О.Л., Куц Ю.В., Протасов А.Г. Застосування накладних перетворювачів в імпульсному вихрострумовому контролі
детальніше (стор. 58-63)

Філіппова М.В., Богдан Г.А., Демченко М.О. Визначення напруженого стану елементів металоконструкцій методом акустичної тензометрії
детальніше (стор. 64-68)

Смертенко П. С., Горбач Т. Я., Бундза А. Б., Кущовий С. М. Технологічна оснастка виготовлення фотоперетворювачів сонячної енергії на основі самоорганізованих органічно-неорганічних гібридів
детальніше (стор. 69-73)

Яценко І.В., Антонюк В.С., Ващенко В.А., Кіріченко О.В. Визначення критичних значень параметрів зовнішніх термодій на оптичні елементи точного приладобудування
детальніше (стор. 74-81)

Худякова Л. А., Шовгенюк Ю. В., Сташкевич В. Ф., Кулахметов Д. Р. Настройка параметров ПИД-закона в регуляторах температуры
детальнее (стор. 81-88)

Коробко І. В., Писарець Є. В., Писарець А. В. Оцінка якості визначення об'єму та об'ємної витрати води
детальніше (стор. 89-94)

Скицюк В.І., Клочко Т.Р. Геометричні спотворення при визначенні просторових координат об'єкта
детальніше (стор. 94-99)

Акбаров Д.Е., Умаров Ш.А. Алгоритм хеш-функции с новыми базовыми преобразованиями
детальніше (стор. 100-108)

Павленко Ж. О., Українець С. С., Шиндерук Т. Д. Можливість створення і застосування автоматизованих пристроїв малих переміщень для малоінвазивних офтальмологічних операцій
детальніше (стор. 109-113)

Терещенко О. В., Клочко Т. Р. Скринінгова неінвазивна діагностика функціонального стану організму
детальніше (стор. 113-120)

Чижевський В.Б., Ніколов М.О., Коваленко М.М. Комп’ютерний аналіз сцинтиграфічних зображень нирок
детальніше (стор. 121-126)

Терещенко М.Ф., Кравченко А.Ю., Чухраєв М.В., Курлянцева А.Ю. Вплив ультразвуку терапевтичних інтенсивностей на кластерну структуру дистильованої води
детальніше (стор. 126-131)

Шачиков А.Д., Шуляк А.П. Особливості використання характеристики форми медико-біологічних сигналів при їх розпізнаванні
детальніше (стор. 131-139)

Рудик В.Ю., Терещенко М.Ф., Рудик Т.О. Спосіб адаптивної магнітотерапії
детальніше (стор. 139-144)

Підтабачний А.І., Клочко Т. Р. Інтегрована система визначення порушень мікроциркуляції крові
детальніше (стор. 145-151)

03056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37.
© НТУУ “КПІ”, 2016

Архів номерів журналу