| | Вісник НТУУ "КПІ" - Випуск №49 | |

Титульна сторінка

Зміст

Лесовой Л.В., Фединець В.О., Кузик В.А. Визначення коефіцієнтів впливу при розрахунку невизначеності результату вимірювання витрати газу витратоміром з діафрагмою - завантажити (стор. 5-13)

Коробко І. В., Писарець А. В., Фісунов І. О. Дослідження впливу форми чутливого елементу на динамічні характеристики турбінних перетворювачів витрати- завантажити (стор. 14-19)

Борейко А. В., Чередниченко К. В., Бондар П. М. Мікромеханічний гіроскоп як вимірювач лінійних прискорень та кутових швидкостей - завантажити (стор. 20-25)

Мелешко В.В., Мураховский С.А. Гироскоп направления со спутниковой коррекцией - завантажити (стор. 26-32)

Міхеєнко Л. А., Калмикова О.В. Метрологічний аналіз дифузного випромінювача на основі матриці світловипромінюючих діодів з розсіювачем - завантажити (стор. 33-38)

Колобродов В. Г., Кучугура І. О., Сірий Є. А. Новий підхід до проектування інтраокулярних лінз - завантажити (стор. 39-45)

Колобродов В.Г., Пивторак Д.А. Выбор экспозиционных параметров фотоаппартов, использующих комбинированный способ регистрации изображений - завантажити (стор. 45-52)

Галаган Р. М., Богдан Г. А. Анализ погрешностей измерения скорости распространения ультразвуковой волны в многофазных порошковых материалах. Часть 1: Влияние субъективной погрешности - завантажити (стор. 53-60)

Протасов А.Г. Многоканальный стенд для контроля температуры - завантажити (стор. 61-68)

Куц Ю. В., Лисенко Ю. Ю. Імпульсний вихрострумовий контроль товщини діелектричного покриття на магнітній основі - завантажити (стор. 68-74)

Івасенко В.М. Дослідження основних метрологічних характеристик полум'яно-іонізаційного детектора - завантажити (стор. 75-81)

Худякова Л. О., Сташкевич В. Ф., Кусик К. В. Оптический датчик для обнаружения предметов - завантажити (стор. 81-88)

Шлыков В.В., Данилова В.А. Метод безконтактного контроля температуры - завантажити (стор. 88-94)

Гордієнко В.І. Максимальна дальність виявлення тепловізором об'єкта на нерівномірному фоні - завантажити (стор. 95-101)

Колобродов В.Г., Балінський Є.Г., Пінчук Б.Ю. Визначення оптимального нормованого радіуса розсіювання об'єктива тепловізора - завантажити (стор. 101-108)

Терещенко М.Ф., Румбешта В.О., Матюх Т.В. Розширення інформаційних можливостей сучасних ультразвукових діагностичних систем - завантажити (стор. 108-112)

Скицюк В.І., Клочко Т.Р. Підгрунтя інформаційних властивостей панданних зон абстрактної сутності. Частина 2. Інформаційні ознаки розподілу зони присутності та панданної зони об'єкта - завантажити (стор. 113-120)

Солодкий В.І., Глоба О.В. Ряди Маклорена при визначенні гвинтової поверхні - завантажити (стор. 121-127)

Скицюк В.І. Засади моделювання просторової похибки для верстатів з CNC(частина 1)- завантажити (стор. 127-133)

Шевчик-Шекера А.В., Духнін С.Е. Використання новітніх технологій для створення асферичних лінз ТГц/суб-ТГц діапазонів - завантажити (стор. 134-139)

Чичужко М.В. Методика якісної оцінки спеціалізованих пристроїв виявлення перешкод - завантажити (стор. 140-145)

Протасов А.Г., Корогод А.С., Суслов Е.Ф. Универсальное устройство для сбора данных с аналоговых и цифровых преобразователей - завантажити (стор. 145-152)

Тимчик Г.С., Терещенко М.Ф., Ляшенко О.Г., Гнатейко О.С. Дослідження впливу лазерного випромінювання на температурні процеси в біологічних тканинах - завантажити (стор. 153-158)

Николов Н.А., Коваленко Н.Н.,Супрунюк Д.А., Каминская А.Л., Кундин В.Ю. Синхронизация ансамблей нефронов по данным реносцинти-графии - завантажити (стор. 158-169)

Шачиков А.Д., Шуляк А.П. Отработка принципов анализа структуры циклических медико-биологических сигналов для их обнаружения, распознавания и классификации - завантажити (стор. 169-179)

Клименко С. О., Єкімов І. Д., Терещенко М. Ф., Тимчик Г. С. Дослідження показників, які впливають на якість зображення при ультразвуковій діагностиці біологічних тканин - завантажити (стор. 180-185)

Інформація - завантажити (стор. 186-188)

Анотації до статей - завантажити (стор. 189-220)

03056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37.
© НТУУ “КПІ”, 2015