| | Вісник НТУУ "КПІ" - Випуск №40 | |

Титульна сторінка

Зміст

Мелешко В.В., Кучер В.В. Методики списання магнітної девіації курсових систем - завантажити (стор. 5-9)

Аврутов В.В. О скалярной калибровке блока гироскопов и акселерометров - завантажити (стор. 10-17)

Русняк І.М. Вимірювання мінімальних значень відношення сигнал/шум в телевізійних і тепловізійних системах автоматичного супроводження - завантажити (стор. 18-23)

Колобродов В.Г., Харитоненко К.В. Застосування методів і алгоритмів цифрової обробки зображень в оптико-електронних приладах - завантажити (стор. 23-31)

Кучеренко О.К., Муравьёв А.В., Куцурук В.Н. Влияние температуры на терморасфокусировку фокусирующего узла в инфракрасных системах - завантажити (стор. 32-38)

Колобродов В.Г., Наздравецький О.О. Вплив руху об'єкта на максимальну дальність виявлення тепловізійної системи спостереження - завантажити (стор. 38-46)

Дідух Н.І., Міхеєнко Л.А., Свєшніков В.С. Радіометрія і метрологія світлодіодів - завантажити (стор. 46-54)

Коваль С.Т., Цушко П.Н. Определение спектральных характеристик приемников излучения с использованием набора светоизлучающих диодов - завантажити (стор. 54-63)

Дейко А.В., Колобродов В.Г., Кучугура І.О. Тестування розділювальної здатності цифрових фотокамер - завантажити (стор. 64-71)

Переїденко А.В., Єременко В.С., Павленко Ж.О. Система класифікації дефектів на основі штучних нейронних мереж - завантажити (стор. 71-80)

Максименко Ю.Н., Мазан Е.Г., Тимин А.К. Переносной оптический пылемер ВОГ–2 - завантажити (стор. 81-85)

Сенаторов М.В., Микитенко В.І. Модернізація авіаційного стрілецького прицілу комплексуванням інформаційних каналів - завантажити (стор. 86-93)

Тихан М.О. Метод вимірювання динамічного тиску в умовах нестаціонарного термовпливу - завантажити (стор. 93-99)

Yuriy D. Filatov, Olexandr Yu. Filatov, Vasil P. Yashchuk, Uwe Heisel, Michael Storchak, Guy Monteil Іn situ control of roughness of finishing processing - завантажити (стор. 100-105)

Скицюк В.І. Панданна зона різального інструмента і деталі (Частина 1). - завантажити (стор. 105-111)

Лукашенко А.Г., Лукашенко Д.А., Лукашенко В.А., Лукашенко В.М. Модель эффективного цифро-аналогового преобразователя для специализированных лазерных манипуляторов - завантажити (стор. 112-118)

Чиж І.Г., Афончина Н.Б., Якименко Т.М. Метод відтворення функції хвильової аберації за картинами ізодіоптрійних зон на зіниці ока - завантажити (стор. 119-125)

Котовський В.Й., Осауленко В.Л., Довженко О.П.Багатоканальний прилад для неінвазивних досліджень вмісту кисню в організмі - завантажити (стор. 125-136)

Терещенко М.Ф., Кирилова А.В. Принципи побудови сучасних ультразвукових терапевтичних апаратів - завантажити (стор. 136-143)

Куценко В.П. Підповерхневе зондування просторово неоднорідних середовищ - завантажити (стор. 143-151)

Яненко О.П.,Перегудов С.М., Федотова І.В. Мікрохвильова терапія: апаратурне забезпечення та технології лікування - завантажити (стор. 151-158)

Терещенко М.Ф., Кулик З.В. Багатофункціональні фізіотерапевтичні апарати комплексної дії - завантажити (стор. 159-165)

Інформація - завантажити (стор. 166-172)

03056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37.
© НТУУ “КПІ”, 2010