| | Друковані статті Сірого Є.А. | |

Новий підхід до проектування інтраокулярних лінз

Автори: Колобродов В. Г., Кучугура І. О., Сірий Є. А.
Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню нового підходу до проектування мультифо-кальних інтраокулярних лінз (ІОЛ) із виправленою хроматичною аберацією. Запропоновано взяти за основу проектування не традиційні дифракційні лінзи, а багатопорядкові (БПДЛ), у яких частково скомпенсовані хроматичні аберації. Показано, що для уникнення паразитного кольорового ореолу навколо сфокусованого зображення розрахунковий параметр р підби-рається таким чином, щоб у кожній точці зображення були присутні три дифракційно ефек-тивні кольорові складові – червона, зелена та синя. Досліджено, що БПДЛ мають характерну особливість – безкінечну акомодацію, тобто здатність формувати зображення предметів, розміщених на деякій відстані а від спостерігача і до безкінечності. На основі запропонова-ного методу спроектовано ІОЛ, яка забезпечує формування зображення на відстані від 700 мм до безкінечності.
Ключові слова: багатопорядкова мультифокальна інтраокулярна лінза, дифракційна ефективність, безкінечна акомодація.
Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування
Рік видання: 2015
Номер: 49
УДК: 535.42
С. 39—45.

Метод оцінки модуляційної передавальної функції трифокальної інтраокулярної лінзи

Автори: Колобродов В.Г., Сірий Є.А., Микитенко В.І., Кучугура І.О.
Стаття присвячена дослідженню якості зображень, сформованих мультифокальними оптичними елементами. Запропоновано метод розрахунку модуляційної передавальної функції (МПФ) мультифокальної дифракційної лінзи за наявності фону. Метод базується на геометричному розрахунку інтенсивностей фонових зображень з урахуванням дифракційної ефективності головних зображень у кожній фокальній площині. У статті досліджено контраст головних зображень, сформованих трифокальною інтраокулярною лінзою (ІОЛ). На основі запропонованих моделей рівно¬мірного та нерівномірного розподілів інтенсивності фонів обчислено МПФ цієї ІОЛ у кожній фокальній площині. Показано, що дифракційна ефективність головного зображення як при рівномірному, так і при нерівномірному фонах визначає спад його контрасту на низьких просторових частотах. Проаналізовано залежність МПФ від типу й положення фону та виявлено, що у випадку нерівномірного фону контраст головного зображення дещо вищий, ніж при рівномірному.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2014
Номер: 2
УДК: 535.42
С. 99–102., Іл. 6. Бібліогр.: 7 назв.

Інфрачервона гібридна лінза з виправленою сферичною аберацією

Автори: Колобродов В.Г., Микитенко В.І., Сірий Є. А.
Запропоновано метод корекції сферичної аберації монохроматичної рефракційної лінзи проектуванням її як гібридної. В основі методу лежить рівняння, що дає можливість для гібридної лінзи отримати розрахункові довжину хвилі і фокусну відстань її дифракційної складової, сферична аберація якої в межах заданого світлового діаметра дорівнює сферичній аберації рефракційної складової, але протилежна за знаком. На основі цього методу розраховано світлосильну плоско-випуклу германієву гібридну лінзу, яка для світла з робочою довжиною хвилі формує ідеальний сферичний фронт. З метою підвищення до необхідного значення дифракційної ефективності такої лінзи пропонується змінювати отримані розрахункові параметри її дифракційної частини. Показано, що зі збільшенням дифракційної ефективності гібридної лінзи значення її сферичної аберації також збільшується, прот залишається значно меншим, ніж у рефракційної складової.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2013
Номер: 6
УДК: 535.317
С. 78–81. – Бібліогр.: 5 назв.

Дослідження хроматизму інфрачервоного кіноформного елемента

Автори: Колобродов В.Г., Микитенко В.І., Сірий Є. А.
У статті досліджується хроматична характеристика кіноформного елемента в заданому спектральному діапазоні. На основі відомої теорії хроматизму отримано більш точні вирази для оцінки хроматичного зсуву фокуса та коефіцієнта дисперсії. Удосконалена теорія хроматизму встановила, що і хроматичний зсув фокуса, і коефіцієнт дисперсії залежать не лише від робочого спектрального діапазону, а й від порядкового номера зони Френеля. На основі удосконаленої теорії було проведено аналіз хроматизму кіноформного елемента в спектральному діапазоні 8—12 мкм. Встановлено, що елемент фокусує в точку лише світло з розрахунковою довжиною хвилі, а все інше світло — в рівномірно освітлену лінію. Виявлено, що коефіцієнт дисперсії не є сталою величиною, а набуває різних значень у межах кожної дифракційної зони елемента. Було проведено аналіз геометричного розміру монохроматичного кружка, сфокусованого в область зображення всіма зонами Френеля. Запропоновано метод визначення оптимального положення площини зображення, розмір кружка в якій набуває мінімального значення.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2013
Номер: 1
УДК: 535.42
С. 94–98. – Бібліогр.: 5 назв.

Монохроматичні аберації кіноформного елемента

Автори: Сірий Є.А., Колобродов В.Г.
На основі абераційної моделі тонкої лінзи отримано вирази монохроматичних аберацій параксіального кіноформного елемента з високою ефективністю в першому дифракційному порядку. Розглянуто залежність польових аберацій від положення апертурної діафрагми. Виявлено умови, при яких КЕ вільний від тієї чи іншої аберації. Для елемента із заданими конструктивними параметрами наведено умови, при яких діапазон зміни кожної польової аберації мінімальний у спектральному діапазоні 8—12 мкм.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2011
Номер: 2
УДК: 535.317
P. 126–129. Fig. 6. Refs.: 5 titles.


Головна сторінка