| | Друковані статті Півторак Д.О. | |

Выбор экспозиционных параметров фотоаппартов, использующих комбинированный способ регистрации изображений

Автори: Колобродов В.Г., Пивторак Д.А.
Для зниження інформаційних втрат при фотозйомці в умовах великого інтервалу яскравості в межах кадру, використовуються мультиплікативний, адитивний і комбінований способи реєстрації зображень. При комбінованому способі реєстрації зображень проводиться експонування світлочутливого сенсора через заздалегідь побудовану частотно-вибіркову фільтр-маску оптичного зображення об'єкта фотографування і зображення екрану рівномірної яскравості. Отримано вираз, що дозволяє визначити значення регулюючих експозицію параметрів, які за-безпечують отримання зображення із заданою інтегральної експозицією кадру, що враховує характеристики яскравості об'єкта фотографування, екрану і характеристики маски. Вираз може бути покладено в основу роботи експонометричної системи з локальним управлінням екс-позиції у фотоапаратах, що використовують комбінований спосіб реєстрації зображень.
Ключові слова: зображення,експозиція, динамічний діапазон.
Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування
Рік видання: 2015
Номер: 49
УДК: 621.384.3
С. 45—52.

Алгоритм кодування зображення об'єкта фотографування, що має великий діапазон яскравості

Автори: Півторак Д.О., Колобродов В.Г.
Запропоновано алгоритм кодування зображення об'єкта фотографування, що має великий діапазон яскравості. Алгоритм дає можливість досягти високої якості зображення об'єкта зйомки за рахунок складання його з найбільш інформативних елементів зображень об'єкта, отриманих за однакових зовнішніх умов і різних експозицій. Алгоритм кодує результуюче HDR-зображення (зображення з великим динамічним діапазоном) із серії LDR-зображень (зображень з низьким динамічним діапазоном), отриманих у результаті брекетингу експозиції або брекетингу світлочутливості приймача оптичного випромінювання. Формування цифрового HDR-зображення здійснюється на основі розрахунку і реєстрації значень реальної яскравості ділянок об'єкта фотографування, відповідних кожному пікселю зображення. Розрахунок реальної яскравості ділянок об'єкта фотографування здійснюється в результаті усереднення даних, отриманих із серії LDR-зображень. При усередненні даних найбільш інформативні елементи кожного зображення беруться з максимальним ваговим коефіцієнтом, що визначає високу якість результуючого зображення.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2013
Номер: 2
УДК: 621.384.3
С. 129–132. Іл. 1. Бібліогр.: 12 назв.

Алгоритм підвищення якості результуючого зображення з використанням брекетингу експозиції

Автори: Півторак Д.О., Колобродов В.Г.
Запропоновано алгоритм підвищення якості результуючого зображення з використанням декількох зображень, сформованих за допомогою брекетингу експозиції без попереднього перетворення до зображення з великим динамічним діапазоном (HDR).
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2010
Номер: 5
УДК: 621.384.3
С. 141–144, укр., Іл. 5. Бібліогр.: 11 назв.


Головна сторінка