| | Друковані статті Писарець А.В. | |

Дослідження впливу форми чутливого елементу на динамічні характеристики турбінних перетворювачів витрати

Автори: Коробко І. В., Писарець А. В., Фісунов І. О.
Метою роботи є пошук раціональної просторової форми чутливого елементу вимірювального перетворювача витрати турбінного класу, за якої забезпечуються найкращі динамічні ха-рактеристики. Для досягнення мети отримано аналітичні описи моментів інерції чутливих елементів чотирьох різних просторових форм, які досліджені на розробленому програмному комплексі, визначено сталі часу для кожного чутливого елементу у діапазоні вимірюваних витрат, оцінені просторові форми чутливих елементів за законом зміни сталої часу.
Ключові слова: витрата, вимірювання, чутливий елемент, динамічні характеристики, тур-бінний перетворювач.
Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування
Рік видання: 2015
Номер: 49
УДК: 681.121
С. 14—19.


Головна сторінка