| | Друковані статті Мамути М.С. | |

Оцінка ефективності багатоканальних оптико-електронних систем спостереження з комплексуванням інформації

Автори: Микитенко В.І., Мамута М.С., Колобродов В.Г.
Запропоновано методику оцінювання ефективності функціонування багатоканальної оптико-електронної системи спостереження (БОЕСС) із комплексуванням інформації. Вона поєднує таку споживчу характеристику ОЕСС, як імовірність виявлення, розпізнавання та ідентифікації, з показником якості комплексованого зображення — показником успішності виконання завдання. Цей показник враховує процеси формування зображень в окремих каналах БОЕСС, особливості комплексування інформації та зорового сприйняття зображення оператором. Результати моделювань добре корелюють із результатами суб'єктивних експертиз. Запропонована методика дає можливість вибирати найкращий для даних умов функціонування БОЕСС метод комплексування. З-поміж розглянутих найкращі результати дають такі методи комплексування, як інваріантне до зсувів вейвлет-перетворення, дискретне вейвлет-перетворення та піраміда Лапласа. Результати моделювань показують, що за хороших погодних умов за рахунок комплексування вдається підвищити максимальну дальність дії БОЕСС до 10%.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2012
Номер: 6
УДК: 621.384.3
С. 127—131. Іл. 4. Табл. 3. Бібліогр.: 12 назв.


Головна сторінка