| | Друковані статті Гераїмчука М.Д. | |

Метод і пристрій контролю за змінами стану поляризації сонячного випромінювання, відбитого від озонового шару стратосфери Землі

Автори: Сергунін В.Б., Неводовський П.В., Мороженко О.В., Куреньов Ю.П., Гераїмчук М.Д.
Метою цієї роботи є вибір методу та створення пристрою контролю за станом поляризації сонячного випромінювання, відбитого від озонового шару стратосфери Землі, з борта мікросупутника. Розглянуто питання теорії дослідження, алгоритму роботи та організації космічного експерименту. Зроблено висновок про можливість моніторингу озонового шару Землі з космосу методом ультрафіолетової стокс-поляриметрії. Метод Стокса дає можливість отримувати інформацію з досліджуваного розсіяного стратосферою сонячного випромінювання. Оперативне отримання інформації в автоматичному режимі спрощує обробку інформаційного сигналу і його передачу з борту ШСЗ різним споживачам (передачу на Землю). Проведені дослідження також показують, що метод Стокса дає можливість отримувати поляризаційні параметри розсіяного стратосферою випромінювання в автоматичному режимі значно простіше порівняно з класичними методами еліпсометрії.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2012
Номер: 6
УДК: 621.38
С. 121—126. Іл. 5. Бібліогр.: 13 назв.

Широкосмугові еталонні випромінювачі для УФ-області на основі карбіду кремнію

Автори: Неводовський П.В., Гермаш Л.П., Гераїмчук М.Д., Генкіна В.К., Генкін О.М.
Досліджено вплив мікроплазмової структури, робочої напруги, температури на ультрафіолетову компоненту спектрального розподілу квантового виходу світлодіодів на основі SiC-6 H і SiC-15 R , що працюють у режимі електричного пробою. Виявлено закономірний зв'язок характеристик зразків із властивостями вихідних кристалів та мікроплазмовою структурою пробою. Отримані результати свідчать про можливість розширення діапазону стабільної роботи приладів в ультрафіолетову область до 25 0 нм.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2008
Номер: 4
УДК: 541.451
С. 20 – 26, укр., Іл. 8. Бібліогр.: 7 назв.


Головна сторінка