| | Друковані статті Вислоуха С.П. | |

Моделювання динаміки руху нижніх кінцівок людини

Авторы: Іваницька А. Л., Терещенко М. Ф., Вислоух С. П., Філіппова М. В.
Розглядається питання створення моделі динаміки руху нижньої кінцівки людини. Для отримання цієї моделі побудована система диференціальних рівнянь, з використанням загальних формул динаміки, що моделюють двоногу ходу п’ятиланкового стрижневого механізму з деформуючими елементами структури. Наближене рішення зворотної задачі динаміки дозволяє шукати рішення задачі керованого руху (прямої задачі), використовуючи знайдені оцінки. Щоб отримати модель, подібну реальній системі, враховується деформація ланок, час та моменти інерції. Розроблена методика графічної візуалізації рухів людини при ходьбі з використанням сучасних методів. Розглянуто приклад розв’язання даної задачі з використанням пакету «Mathematica 7.0». На основі проведеного аналізу зроблено висновок про можливість використання запропонованого методу для моделювання динаміки руху нижніх кінцівок.
Ключові слова: моделювання, нижні кінцівки, рівняння руху, пружні деформації, графічна візуалізація.
Вісник НТУУ "КПІ". Серія Приладобудування.
Год: 2014
Номер: 48
УДК: 612.172
С. 182–188.

Research of Properties of Surface of Detail

Tymchik G.S., Diorditsa I.M., Skytsyuk V.I., Vysloukh S.P., Diorditsa A.M. Research of Properties of Surface of Detail. – Innovations and Technologies News, Nr.2(11), 2011, Latvia.


Головна сторінка