| | Друковані статті Cєрого К.М. | |

Оптична система визначення координат перетворювача з використанням пзз матриць

Автори: Сєрий К.М.
У статті розглянуто метод визначення просторових координат вимірювального перетворювача дефектоскопа з використанням оптичних систем. В якості чутливих елементів оптичних систем запропоновано використати прилади з зарядовим зв'язком (ПЗЗ). Показано переваги використання цих приладів у оптичних системах, а також обґрунтовано їх просторове розташування відносно один одного. Проведені дослідження на експериментальному стенді дозволили визначити фактори, які впливають на похибку визначення просторових координат даним методом. Запропонований метод дозволяє автоматизувати процес контролю і сформувати в пам'яті портативного комп'ютера формуляр з відображенням картини виконаної операції в просторових координатах положення перетворювача дефектоскопа, а також відображувати місцезнаходження знайденого дефекту. Отримані незалежно від дефектоскопіста відображення виконаного контролю шляхом сканування поверхні об'єкту вимірювальним перетворювачем є об'єктивним документом, що підтверджує виконання контролю. Наявність такого документу дозволяє оцінити якість проведеного контролю та забезпечує об'єктивність оцінки отриманих результатів.
Ключові слова: просторові координати, фотоприймач, вимірювальний перетворювач.
Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування
Рік видання: 2014
Номер: 48
УДК: 621.19
С. 65—73.


Головна сторінка