| | Друковані статті Павленко Ж.О. | |

Використання перетворення гілберта для отримання додаткових інформативних ознак при імпульсному імпедансному контролі композиційних матеріалів

Автори: Є.Ф. Суслов, В.С. Єременко, А.Г. Протасов, Ж.О. Павленко
Проблематика. Стаття присвячена проблемі підвищення інформативності акустичного імпедансного методу неруйнівного контролю, який є одним із найбільш розповсюджених методів, що використовуються в авіації при контролі панелей зі стільнико- вим заповнювачем і багатошарових конструкцій, виконаних із композиційних матеріалів.
Ключові слова: імпедансний метод контролю; перетворення Гілберта.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2016
Номер: 1
УДК: 620.179
С. 117—123.


Головна сторінка