| | Друковані статті Мироненка П.С. | |

Cтабілізуюче керування нестійкою системою з гіроскопічними структурами на базі нечіткої логіки

Автори: Мироненко П. С., Окороков А. І.
Робота присвячена дослідженню системи керування двоколісним транспортним засобом на основі нечіткої логіки. Метод керування реалізовано для системи стабілізації та динамічної рівноваги на прикладі гіроскопічного монорейкового вагона. Розроблено імітаційну модель об’єкту керування у середовищі LabVIEW, що дозволило проводити дослідження в режимі on-line, змінювати параметри моделі та характеристики керування в процесі виконання експерименту. Досліджено вплив зміни параметрів системи та потужності виконуючого пристрою на процес відновлення рівноваги. Проведено порівняння динамічних характеристик транспортного засобу на основі нечіткого керування та традиційного. Показано, що введення блока нечіткої логіки в систему керування значною мірою зменшило час перехідного процесу та спожиту енергію.
Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування
Рік видання: 2015
Номер: 50
УДК: 004.896
С. 12—18.


Головна сторінка