| | Друковані статті Куца Ю.В. | |

Імпульсний вихрострумовий контроль товщини діелектричного покриття на магнітній основі

Автори: Куц Ю. В., Лисенко Ю. Ю.
В статті розглядається проста і ефективна альтернатива традиційному вихрострумовому ме-тоду неруйнівного контролю з гармонічним збудженням – імпульсний вихрострумовий ме-тод контролю. Можливості застосування цього методу показані на прикладі контролю тов-щини діелектричного покриття на електропровідній основі. Метою роботи є аналіз системи контролю товщини покриття перетворювачем в режимі ім-пульсного збудження. Наведено методику оброблення інформаційного сигналу - відгуку си-стеми «ВСП-ОК» на збуджуючий імпульсний сигнал, яка грунтується на використанні пере-творення Гільберта. Наведено експериментальні результати оцінки товщини покриття. В якості інформативних параметрів сигналу перетворювача, розглянуто використання частоти та загасання коливань інформаційного сигналу. Встановлено загальний характер залежності цих параметрів від товщини діелектричного покриття.
Ключові слова: імпульсний вихрострумовий неруйнівний контроль, перетворення Гільбер-та, амплітудна та фазова характеристики, декремент та частота.
Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування
Рік видання: 2015
Номер: 49
УДК: 620.179.14
С. 68—74.

Імпульсний вихрострумовий контроль об'єктів циліндричної форми

Автори: Куц Ю. В., Лисенко Ю. Ю.
Ключові слова: вихрострумовий контроль, імпульсний режим збудження, перетворення Гільберта, амплітудна характеристика сигналу, фазова характеристика сигналу
Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування
Рік видання: 2013
Номер: 45
УДК: 620.179.14
С. 69—75.


Головна сторінка