| | Друковані статті Кучеренка О.К. | |

Затухание в конекторах для волоконно-оптических линий связи

Автори:Кучеренко О. К., Кучеренко В. А.
Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування
Рік видання: 2015
Номер: 50
УДК: 621.372
С. 47–51

Вплив температури на абераційні властивості ІЧ-об'єктивів

Автори: Остапенко Д.О., Муравйов О.В., Кучеренко О.К.
Розглянуто вплив температурних полів на якість зображення фокусувальних вузлів, які працюють в інфрачервоному спектральному діапазоні, для випадку однорідного розподілу температури в системі. За допомогою програм оптичного моделювання є можливість оцінювати температурний вплив на оптичні характеристики зображувальних систем, які працюють у нестабільних температурних умовах. Стаття містить результати аналізу впливу зміни температурного поля на абераційні властивості неатермалізованих і атермалізованих ІЧ-об'єктивів. Проведений аналіз виявив, що при зміні температури на сорок градусів у системі типового інфрачервоного фокусувального вузла, при проектуванні якого не було враховано компенсацію впливу температури, роздільна здатність системи погіршується у кілька разів внаслідок виникнення терморозфокусування. Одночасно характер залежності польових аберацій від розміру вхідної зіниці чи кута поля зору оптичної системи у площині зображень не змінюється. Усунення залежності характеристик ІЧ-об'єктивів від температури доцільно проводити на етапі проектування фокусувального вузла з використанням методик пасивної оптичної атермалізації.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2013
Номер: 1
УДК: 535.21
С. 99–105. Іл. 4. Табл. 5. Бібліогр.: 7 назв.

Ахроматизація та атермалізація об'єктивів інфрачервоної техніки

Автори: Тягур В.М., Муравйов О.В., Кучеренко О.К.
Розглянуто методику компенсації температурного впливу на якість зображення оптичних систем, які працюють в інфрачервоному діапазоні спектра, для випадку однорідного розподілу температури в системі. При використанні пасивної атермалізації можлива одночасна ахроматизація фокусувального вузла. Раціональне вирішення завдання проектування атермалізованої й ахроматичної оптичної системи можливе при використанні триплету, який включає певні композиції оптичних матеріалів у поєднанні з певним механічним матеріалом несучої конструкції. Запропоновано алгоритм отримання атермалізованої та ахроматичної трикомпонентної оптичної системи шляхом підбору необхідної комбінації матеріалів. Наведено рекомендації з вибору матеріалів триплету на основі діаграми залежності оптичних і теплофізичних властивостей матеріалів. Методика враховує вплив розширення матеріалу несучої конструкції фокусувального вузла при зміні температури навколишнього середовища. Розглянуто приклади реалізації можливих комбінацій оптичних і механічних матеріалів для інфрачервоної області спектра 3—5 і 8—12 мкм.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2012
Номер: 5
УДК: 535.21
С. 114—117. Іл. 2. Табл. 1. Бібліогр.: 3 назви.


Головна сторінка