| | Друковані статті Чижа І.Г. | |

Похибки вимірювання аметропії та обсягу псевдоакомодації ока за зображенням світлової мікроплями на сітківці

Автори: І.Г. Чиж, О.О. Голембовський
Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
Рік видання: 2016
Номер: 2
УДК: 535(075)
С. 100–107

Analysis of wave aberrations of intraocular lenses (IOL), implanted into a physical model of the human eye

Автори: Chizh I., Shysha T.
Вісник НТУУ "КПІ". Серія Приладобудування.
Рік видання: 2015
Номер: 50
УДК: 681.784
С. 140—146.

Метод визначення аметропії та довжини фокусної області ока людини

Автори: Голембовський О.О., Чиж І.Г.
Обґрунтовано потребу здійснення вимірювань величини обсягу псевдоакомодації (або довжини фокусної області оптичної системи ока) при вживлянні в око штучних звичайних або акомодуючих кришталиків. Вказано на необхідність виявлення впливу аберацій елементів системи вимірювача та діаметра зіниці ока на похибки вимірювань величини аметропії ока й обсягу псевдоакомодації методом, що запропонований авторами. Використаний у роботі метод дослідження – комп'ютерне моделювання оптичної системи вимірювача та аметропічного ока з дифузно-розсіювальною сітківкою. При моделюванні оптичної системи вимірювача використовувалися параксіальні анабераційні або реальні абераційні компоненти. Результати моделювання підтвердили неістотний вплив аберацій реальних компонентів вимірювача на похибки вимірювань наявної в оці аметропії. Довжина фокусної області розраховувалася з використанням RMS спот-діаграм зображення світлової мікроплями на сітківці, сформованої оптичною системою ока у зворотному ході променів. Доведено незначний вплив зворотного ходу променів на похибку вимірювання аметропії ока та визначення обсягу псевдоакомодації. Показано залежність обсягу псевдоакомодації від діаметра зіниці ока, що втратило функцію акомодації.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2014
Номер: 1
УДК: 535(075)
С. 93–98., Іл. 5. Табл. 2. Бібліогр.: 8 назв.

Метод і пристрій для аналізу фокусної області оптичної системи ока

Автори: Голембовський О.О., Чиж І.Г.
Показано необхідність виявлення та вимірювання параметрів фокусної області оптичної системи ока при імплантації інтраокулярних лінз і корекції аберацій у пресбіопічних очах. Розглянуто відомі методи і пристрої, які дають можливість визначати обсяг псевдоакомодації пресбіопічного або артифакічного ока суб'єктивними чи об'єктивними методами. Проаналізовано їх переваги і недоліки. Показано, що основним недоліком суб'єктивних методів є відсутність можливості відокремлювати з повного обсягу псевдоакомодації ту його складову, яка зумовлена оптикою ока. Недоліком об'єктивного методу, що базується на використанні результатів аберометрії ока, є вкрай складна і громіздка математична процедура відшукання довжини фокусної області. Запропоновано метод і пристрій для об'єктивного вимірювання геометричних параметрів фокусної області, які позбавлені зазначених недоліків. Метод полягає у використанні фотоелектричного аналізу "повітряного" – сформованого оптикою ока – зображення світлової точки на сітківці в зворотному ході променів. Наведено схему пристрою, який дає змогу виконати сканування "повітряного" зображення за короткий проміжок часу.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2013
Номер: 2
УДК: 535(075)
С. 140–146. Іл. 8. Бібліогр.: 15 назв.

Термодефокусування зображень в оптичних системах

Автори: Чиж І.Г., Ткаченко О.А.
Отримано робочі формули, які дають можливість аналітичним методом аналізувати вплив температури оптичних і механічних елементів оптичної системи на величину термодефокусування зображення, сформованого оптичною системою. Для визначення відрізку, який вказує положення площини зображень відносно останньої оптичної поверхні оптичної системи і є залежним від величини температури, використано інваріант Аббе. Формули дають змогу розрахувати величину температурного переміщення площини зображення за даними про конструктивні параметри оптичної системи, конструкцію механічних деталей, а також про температурні коефіцієнти оптичних матеріалів та матеріалів механічних деталей. Можна враховувати локальний розподіл температур серед оптичних і механічних деталей оптичного блока приладу. Метод також дає можливість розв'язувати задачі синтезу оптичних блоків, в яких положення площини зображення має бути незмінним при коливаннях температур у заданому інтервалі.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2012
Номер: 1
УДК: 623.4.084.7
С. 126—131. Іл. 3. Бібліогр. 7.

Допустимі похибки аберометрії ока

Автори: Шиша Т.О., Чиж І.Г.
Досліджено вплив аберацій оптичної системи ока на дифракційне зображення двох точок на сітківці, які розміщені на межі просторового розділення за правилом Релея. Використано діаметр отвору зіниці 3 мм, при якому нормальне око має найвищу гостроту зору. Встановлено, що найбільша величина СКВ хвильової аберації, при якій зберігається нормальна просторова роздільна здатність ока, становить 0,1 довжини хвилі. Обґрунтовано критерій допустимих похибок аберометрії ока і знайдено формули розрахунку допустимих похибок відтворення амплітуд абераційних мод при аберометрії в зоні зіниці, діаметр якої перевищує 3 мм.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2011
Номер: 5
УДК: 617.75-535
С. 135–145., укр., Іл. 2. Табл. 3. Бібліогр.: 8 назв.

Eye Refractometry by the Modified Foucault-knife Method

Chizh I., Afonchyna N. Eye Refractometry by the Modified Foucault-knife Method. – Innovations and Technologies News, Nr.3(11), 2011, Latvia.

Обґрунтування діапазонів вимірювання аметропії і астигматизму ока офтальмологічними аберометрами

Автори: Чиж І.Г., Афончина Н.Б., Якименко Т.М.
Проведено дослідження параметрів аметропії і астигматизму за результатами рефрактометрії очей великої кількості пацієнтів всіх вікових категорій. Показано, що розподіл кількості пацієнтів за величиною аметропії і астигматизму не є гауссовим. За результатами досліджень обґрунтовано робочі діапазони офтальмологічного аберометра економічного класу
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2010
Номер: 1
УДК: 681.784
С. 151-156, укр., Іл. 5. Табл. 1. Бібліогр.: 5 назв.

Моделювання аберацій оптичної системи ока. Ч. 2. Технологічні похибки дволінзової абераційної фізичної моделі ока

Автори: Шиша Т.О., Чиж І.Г.
Досліджено вплив технологічних похибок конструктивних параметрів оптичної системи моделі ока на похибки модельованої хвильової аберації. Доведено технологічну можливість виготовлення моделі з тією точністю моделювання хвильової аберації ока, яка є достатньою для тестування офтальмологічних аберометрів
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2009
Номер: 6
УДК: 681.784
С. 116-123, укр., Іл. 2. Бібліогр.: 6 назв.

Моделювання аберацій оптичної системи ока. Ч. 1. Огляд і порівняльний аналіз фізичних абераційних моделей ока

Автори: Шиша Т.О., Чиж І.Г.
Зроблено огляд і порівняльний аналіз фізичних абераційних моделей ока. Запропоновано дволінзову модель, яка вільна від недоліків прототипів. Розрахунками хвильової аберації підтверджено здатність запропонованої моделі моделювати хвильову аберацію, ідентичну до ока людини.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2009
Номер: 5
УДК: 681.784
С. 104—111, укр., Іл. 2. Табл. 1. Бібліогр.: 11 назв.


Головна сторінка