| | Вісник НТУУ "КПІ" - Випуск №48 | |

Єгоров А.Д., Єгоров В.А., Єгоров С.А., Єленська Л.І., Сінельніков І.Є.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ ЕФЕКТІВ ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ СПЕКТРІВ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИМИ ДЕТЕКТОРАМИ - завантажити (стор. 74-80)
УДК 53.083
В статті представлені результати дослідження деяких характеристик темнового струму фотодекторних лінійок спектрометрів в залежності від температури. Вони підтверджують можливість визначення температури фотодетекторів програмними методами на основі одержаних при елементному аналізі даних без змін та переробки електротехнічної частини вимірювальної системи. Це дозволить компенсувати вплив деяких зовнішніх факторів та покращити точність аналізів в лабораторних та заводських умовах.
Ключові слова: атомно-емісійна спектроскопія, темновий струм, CCD детектор, температурні дослідження.

Вісник №48

03056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37.
© НТУУ “КПІ”, 2014