| | Секція №7 Неруйнівний контроль, технічна та медична діагностика | |

Секція №7 Неруйнівний контроль, технічна та медична діагностика:    Завантажити у форматі .pdf

Сучков Г.М., Десятниченко А.В. Cнижение влияния мертвой зоны при контроле металлоизделий с толстыми диэлектрическими покрытиями ЭМА методом - завантажити (стор. 172)

Петрищев О.Н., Ноздрачева Е.Л., Сучков Г. М., Куличенко В.В. Исследование импульсного емкостного ультразвукового преобразователя в режиме излучения - завантажити (стор. 173)

Куц Ю.В., Монченко О.В., Олійник Ю.А., Галаган Р.М. Особливості поширення фазоманіпульованих сигналів в електроакустичних трактах ультразвукових товщиномірів - завантажити (стор. 174)

Єременко В.С., Шегедін П.А., Павленко Ж.А. Застосування алгоритмів пошуку розладки для обробки даних динамічних випробувань рухомого складу - завантажити (стор. 175)

Безимянний Ю.Г., Бужанська І.І., Волкогон В.М., Колесников А.М., Аврамчук С.К. Акустичний неруйнівний контроль композитів на основі фаз високого тиску вуглецю та нітриду бору - завантажити (стор. 176)

Баженов В.Г., Худецький М.В., Грузін С.В. Магнітна система контролю дефектів на базі лінійки магніторезисторів - завантажити (стор. 177)

Безимянний Ю.Г., Бродніковський М.П., Козирацький Є.О., Талько О.В. Акустичний неруйнівний контроль багатокомпонетного сплаву на основі ніобію - завантажити (стор. 178)

Лігоміна С.М. Збільшення просторовой роздільной здатності вимірювання поверхневих напружень в ультразвуковій тензометрії - завантажити (стор. 179)

Безимянний Ю.Г., Висоцький А.М., Комаров К.А., Мазна О.В. Акустичний неруйнівний контроль ударостійких композитів - завантажити (стор. 180)

Красильников А.И. Перспективные направления в шумовой диагностике - завантажити (стор. 181)

Баженов В.Г., Гльойник К.А. Многофункціональний вихрострумовий дефектоскоп на базі DDS синтезаторів частоти - завантажити (стор. 182)

Гармаш О.В. Обнаружение сигналов дискретной акустической эмиссии на основе кумулянтного анализа - завантажити (стор. 183)

Лігоміна С.М. Ультразвукова тензометрична система з фазованою граткою - завантажити (стор. 184)

Берегун В.С. Акустична система для діагностики елементів теплоенергетичного обладнання - завантажити (стор. 185)

Тымчик Г.С., Подолян А.А. Разработка способов контроля качества заполнения подмуфтового пространства самотвердеющим веществом - завантажити (стор. 186)

Баженов В.Г., Івіцька Д.К., Грузін С.В.,Овчарук С.А. Електростатичний амплітудно-фазовий метод неруйнівного контролю - завантажити (стор. 187)

Галаган Р.М., Павленко Ж.А., Богдан Г.А. Разработка рекомендаций по повышению точности измерения скорости распространения ультразвуковой волны в многофазных порошковых материалах - завантажити (стор. 188)

Лігоміна С.М. Оцінка впливу похибки вимірювання фази на ймовірність появи неоднозначності при застосуванні багатошкальних - завантажити (стор. 189)

Полобюк Т.А. Статистический анализ акустических сигналов утечки жидкости в трубопроводах - завантажити (стор. 190)

Попович О.В., Жовтуля Л.Я., Карпаш О.М. Застосування засобів гіс-технологій для оцінки ризиків трубопровідних мереж - завантажити (стор. 191)

Попович О.В., Жовтуля Л.Я. Новий підхід до ультразвукового контролю металоконструкцій - завантажити (стор. 192)

Яровий С.В. Індуктивний вимірювальний перетворювач деформації - завантажити (стор. 193)

Слободчук А.Ю., Глоба С.Н., Хомяк Ю.В. Модуль одноканального вихретокового дефектоскопа с интерфейсом USB - завантажити (стор. 194)

Лисенко Ю.Ю. Візуалізація результатів вихрострумового контролю за допомогою діаграм Пуанкаре - завантажити (стор. 195)

Маєвський С.М. Метод прецизійної ультразвукової товщинометрії на основі когерентного перетворення сигналів - завантажити (стор. 196)

Суслов Е.Ф., Водзик Д.П., Дугін О.Л. Фрикційні шуми при імпедансному контролі композиційних матеріалів - завантажити (стор. 197)

Левченко І.В., Єременко В.С., Сєрий К.М. Побудова вирішальних правил на основі розділяючих гіперплощин при неруйнівному контролі композитів - завантажити (стор. 198)

Редько О.О., Мокійчук В.М., Суслов Є.Ф. Використання цифрового грамметричного приладу у візуально-оптичному неруйнівному контролі- завантажити (стор. 199)

Єременко В.С., Сунетчієва С.Р., Павленко Ж.О. Дослідження законів розподілу інформативних параметрів при імпедансному неруйнівному контролі - завантажити (стор. 200)

Дергунов О.В. Вдосконалення фазового методу виявлення луна-сигналів ультразвукового контролю - завантажити (стор. 202)

Лісовець С.М., Ківа І.Л. Застосування методу FDTD для аналізу розповсюдження акустичних хвиль в структурно нелінійних середовищах - завантажити (стор. 203)

Цих В.С., Яворський А.В., Ващишак С.П. Вплив параметрів ґрунту на обстеження ізоляційного покриття підземних трубопроводів за допомогою електромагнітного фазового методу контролю - завантажити (стор. 204)

Ястребов А.О., Галаган Р.М. Аналіз сигналів акустичної емісії та методи їх обробки - завантажити (стор. 205)

03056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37.
© НТУУ “КПІ”, 2015